Är det dig vi letar efter?

Stiftelsen Adopticum letar efter en styrelseledamot som vill bidra till att utveckla verksamheten vidare.
 
Stiftelsen Adopticum, en verksamhet specialiserad på optisk mätteknik, har de senaste 11 åren bedrivit ett framgångsrikt arbete för att bidra till stärkt konkurrenskraft hos företag i norra Sverige.
 
Detta har skett genom kunskapsöverföring till regionens företag, men framför allt genom konkreta utvecklingsprojekt. Sedan 2009 har verksamheten bidragit till att säkerställa innovationsfinansiering till ett värde av 32 MSEK. Till detta kommer utvecklingsprojekt finansierade direkt av företagen själva. Också de handlar om att utveckla produkter och tjänster som idag inte finns på marknaden, eller som är bättre och mer kostnadseffektiva än de lösningar som idag finns.
 
Vårt specialistområde, optisk mätteknik, är ett delområde inom det som på engelska benämns photonics. Teknikområdet har utav EU-kommissionen utpekas som en nyckelteknologi för fortsatt konkurrenskraft i Europa (för mer info om detta se bit.ly/adopticum). Detta bland annat inom digitalisering & AI, två områden som kommer att fortsätta driva på förbättringar och effektiviseringar inom verksamheter och ge upphov till nya innovationer. Här har optisk mätteknik en central roll att spela.
 
Adopticum är primärt verksamma i Norrbotten och Västerbotten och jobbar med allt från enmansbolag till de allra största bolagen i vår region.
 
Vi är i dagsläget 6 personer anställda i verksamheten. Alla har en sak gemensamt; vi brinner för vår region och vill bidra till ett blomstrande näringsliv.
 
Adopticum grundandes 2009 på initiativ av ProcessIT Innovations och Optronic AB.
 
Teknikutvecklingen går snabbt och varje dag använder vi produkter & tjänster som möjliggörs av optisk mätteknik utan att reflektera över det. Donna Strickland, Nobelprisvinnare i Fysik 2018 sa det kanske tydligast när hon tog emot sitt pris - Photonics is really going to be the technology of the 21st Century – it’s already getting there.
 
Framtid
Vi är övertygade om att vårt teknikområde kommer att få en allt mer central roll i ett brett urval verksamheter de närmaste 3-5 åren. Dels finns övergripande trender som talar för detta, exempelvis digitalisering och AI. Men vi har också själva lagt en god grund för fortsatt tillväxt genom ett strategiskt marknadsarbete.
 
För att på allra bästa sätt kunna stödja regionens näringsliv är en central fråga de närmaste året att säkerställa finansiering till fortsatta satsningar. Det kan också innefatt att stödja verkmsamheter på kommersiell grund.
 
Målet är att växa både i omsättning, lösamhet och antalet anställda. Vi planerar att öka med 3-4 medarbetare de närmaste åren.
  
Vi söker en styrelseledamot som kan känna igen sig i några av nedanstående beskrivningar:

  • En person med affärsstrategisk kompetens & erfarenhet
  • En person som har ett brett nätverk i Norrbotten och Västerbotten och i detta nätverk har en hög trovärdighet.
  • En person som kan bidra i dialogen med Region Västerbotten och Region Norrbotten samt de kommuner som dessa innefattar.
  • En person som har erfarenhet från att bygga konstellationer som vinner EU-projekt (Horizon 2020 såväl som Interreg och EUREF)
  • En person som har god dialog med myndigheter i Sverige som finansierar olika typer av innovativa satsningar, exempelvis Vinnova och Tillväxtverket
  • En person som har tid och intresse av att bidra i Adopticums fortsatta resa

 
Vi vill också att du

  • Är en pragmatisk person som har lätt att gå från ord till handling
  • Är prestigelös & flexibel
  • Bidrar till Adopticums arbete runt jämställdhet, hållbar utveckling och lika möjligheter och icke-diskriminering  

 
Omfattning
Ett styrelseår i Adopticum innefattar 3 mötestillfällen och eventuellt möten som hanterar frågor som behöver en egen angenda för att avhandlas på bästa sätt.

Vill du vara med och utveckla Adopticum vidare? Hör i så fall av dig till vår VD på kenth.johansson@adopticum.se för vidare kontakt.