FÖrstudieprojekt
Prototypprojekt


För att kunna avlasta våra medarbetare, samt kunna erbjuda våra kunder en unik upplevelse, har Storfors Plåt AB identifierat behovet av en mobil lösning, ett kalkylverktyg som utan förkunskaper, kan leverera korrekt mätdata av en fastighets tak.

Utifrån inläsningen av fastigheten ska kunden kunna välja olika tak, och tillbehör, och få dessa val visualiserade på fastigheten.

Varje val ska generera den totala kostnaden för det valda taket och tillbehören. Kostnaden ska innefatta allt material så som takplåt, snörasskydd och takavvattning och även kostnaden för att lägga taket och för byggställning. 

Det finns idag inga kommersiellt tillgängliga tjänster på marknaden som erbjuder kunden möjligheten att direkt skapa sig en uppfattning om totalkostnaden för ett takbyte fram ett budgetpris utifrån sina önskemål.