Teknikforum

Global konkurrenskraft
Processindustrin i regionen står inför ett antal utmaningar för att fortsätta vara konkurrenskraftig på en global marknad. Digitalisering och införandet av ny teknik som optisk mätteknik är en väg för att förbättra och effektivisera process- och produktionsflödet.

Värden för ett Teknikforum är ett stort bolag, exempelvis ett pappersbruk eller ett gruvbolag eller någon annan typ av verksamhet som har utmaningar som med stor sannolikhet går att lösa med optisk mätteknik.

Detta bolag får inventera sina behov, det kan vara i ett speciellt process-avsnitt eller på hela anläggningen. När detta är gjort bjuder projektet in små och medelstora företag med spetskompetens inom optisk mätteknik till en dag hos bolaget. Vi går igenom de utmaningar man hittat, tittar på hur det ser ut och bryter i potentiella lösningar. Deltagarna ser ofta möjligheter till att lösa en eller flera av utmaningarna. De kanske har produkter som med mindre ändringar kan fungera, eller de väljer att utveckla helt nya lösningar.

Målet
Målet med dagen är att hitta lösningar på ett antal utpekade förbättringsområden. Innan dagen slut ska vi ha identifierat ett antal konkreta applikationsområden att jobba vidare med. Ansvariga personer och företag ska ha etablerat kontakt för att jobba vidare med detaljerna och vägen vidare för respektive applikation.

Fortsatt stöd
Inom projektet RIO finns det sedan möjlighet för deltagande företag att söka stöd i form av förstudie- och prototypprojekt för att arbeta vidare med de lösningar som identifieras under dagen. 

Kontakta oss idag om du vill hålla ett Teknikforum på ert bolag, eller om du är en underleverantör som vill bistå med din kompetens

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se