Belysning

Ljus och belysning är den del av optisk systemdesign som sysslar med att producera enhetliga, eller medvetet varierande , belysningsmönster från verkliga ljuskällor. Kunskapen om hur man nyttjar ljus för att belysa, framhäva och mäta saker är en central del i alla typer av optiska mätsystem.

Vi har givetvis specialistkunskaper inom detta område och kan vid behov göra avancerade fysikberäkningar för design, simulering och modellering av belysningssystem. Dessutom har vi möjlighet att i vårt optiklabb utföra tester och mätningar vid val av belysningsgeometri, våglängd, mönster etc. vilket skapar en sömlös övergång mellan teori och praktik.

Vi har kunskap av att utforma allt ifrån enkla till komplexa tekniska såväl som visuella belysningssystem för UV – Synligt och Infrarött ljus. Tillämpningar kan vara strukturerad belysning för 3D-mätning, pulsade system för snabba kamerasystem och scannande utrustning, LED-baserade trafikljus, bakbelysta displayer och ljusledare mm,