Avsyning/Bildanalys

Kamerateknik kombinerad med modern bildbehandling och mjukvara kan bidra till en trygg och säker produktion. Vi kan hjälpa till att utveckla system för fullständig kontroll av produktkvaliteten samt för att undvika fel i produktionen. Detta sammantaget ger ökad lönsamhet och ökad produktivitet. I stort sett alla tänkbara material och produkter går idag att automatiskt mäta och analysera med hjälp av kamerateknik i kombination med rätt utformad belysning.
 
Med så kallade visionsystem kan man bland annat utföra ytkontroll, dimensionsmätningar, färgmätning, text- och mönsterigenkänning, identifiering och verifiering, Exempel på material kan vara metall, trä, plast, papper och lackade ytor. Med rätt val av kamera/sensor och belysning kan mycket små defekter och avvikelser särskiljas. En stor fördel med automatisk avsyning är att man får en bedömning som är personoberoende och stabil över tid.

Genom att implementera automatiska avsyningssystem i produktionen får man ett sätt att möta de ökande kraven på kvalitet, dokumentation och effektivitet som bland andra konkurrenter, miljö- och regulatoriska krav ställer på tillverkande industri.