Optisk konstruktion & systemdesign

Adopticum har lång erfarenhet inom de flesta grenar av optik och våra medarbetare har utfört optisk systemkonstruktion och linsdesign åt ett stort antal branscher och för en lång rad tillämpningsområden.

Vi kan hjälpa er att hitta rätt lösning bland befintliga system, konstruera kompletta kundanpassade optiska system från grunden eller hjälpa till att bygga ihop ett system från standardkomponenter. Vi har arbetat i de flesta spektralområden även om merparten av systemen nyttjat ljus och strålning inom eller nära det synliga spektrat.

Vår kompetens innebär att vi kan hjälpa er med såväl konceptutveckling, avancerad linsdesign, toleransanalys och simulering av optiska prestanda inklusive diffraktionseffekter.

Vår kompetens omfattar följande områden:

 • Optisk design
 • Raytracing, simulering
 • Kravställning och inköp av optiska komponenter
 • Optomekanik
 • Optik i krävande miljöer
 • Kameror: kamerasensorer, kameraobjektiv
 • Teleskop
 • Kikare
 • Mikroskop
 • Sikten
 • Projektion, head-up display
 • Linser, speglar, gitter, fiberoptik, optiska filter