Förstudie och prototypprojekt

OPTIK har som mål att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Projektet hjälper företag att ta de första stegen mot nya innovativa produkter, tjänster och processförbättringar baserade på optisk mätteknik. 

Regionens mikro, små och medelstora företag har möjlighet att få stöd i form av utvecklingstimmar i två steg.

Det första steget utgörs av ett förstudieprojekt där projektet kan gå in med upp till 120 timmar utvecklingstid för att undersöka om det idéen är tekniskt genomförbar.

Det andra steget är ett prototypprojekt där projektet kan gå in med upp till 300 timmar utvecklingstid för att ta de första stegen mot en färdig prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt, tjänst eller processförbättring.

Efter avlutade projekt äger företagen allt resultat från projektet och kan helt oberoende av Adopticum fortsätta arbetet mot en färdig produkt eller tjänst.

Företagens egna  insats består av den  tiden som de lägger i projektet och i eventuella tekniska komponenter som de vill behålla efter projektets slut. 

Har ert företag en idé? Hör av er idag för ett förutsättningslöst möte.

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer