Förstudie och prototypprojekt

OPTIK har som mål att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att nå sina hållbarhetsmål med hjälp av optisk mätteknik.

Projektet hjälper företag att ta de första stegen mot nya innovativa produkter, tjänster och processförbättringar baserade på optisk mätteknik. 

Regionens mikro, små och medelstora företag har möjlighet att få stöd i form av utvecklingstimmar i två steg.

Det första steget utgörs av ett förstudieprojekt där projektet kan gå in med upp till 120 timmar utvecklingstid för att undersöka om det idéen är tekniskt genomförbar.

Det andra steget är ett prototypprojekt där projektet kan gå in med upp till 300 timmar utvecklingstid för att ta de första stegen mot en färdig prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt, tjänst eller processförbättring.

Efter avlutade projekt äger företagen allt resultat från projektet och kan helt oberoende av Adopticum fortsätta arbetet mot en färdig produkt eller tjänst.

Företagens egna  insats består av den  tiden som de lägger i projektet och i eventuella tekniska komponenter som de vill behålla efter projektets slut. 

Har ert företag en idé? Hör av er idag för ett förutsättningslöst möte.
 

Presentation av projektidé

Om ni är intresserade av att bedriva ett förstudie- eller prototypprojekt inom ramen för OPTIK så finns all information du behöver i dokumenten nedan.

Vi rekomenderar att ni börjar med att läsa igenom dokumentet OPTIK - Till dig som önskar föreslå ett projekt. Där finns information om hur processen för att föreslå en projektidé ser ut samt viktig information att ta del av innan ni påbörjar presentationen av er projektidé. 

När ni har läst igenom informationen är ni redo att börja fylla i mallen  OPTIK - Presentation av idé samt Bilaga 1 - Hållbarhet.

Tveka inte att höra av er om det är något som är otyldigt i mallen eller om det är någon fråga som ni vill diskutera med oss.
 

kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 57 01
maria.strand(at)adopticum.se.

Medfinansiärer