Våra tjänster

Adopticum erbjuder tjänster inom optisk mätteknik och optisk konstruktion. Vi har ett välutrustat optiklabb och dessutom ett testlabb där vi kan utföra mekaniska tester och klimattester.

Som en innovationsstödjande part har vi utvecklat ett värdefullt nätverk tillsammans med universitet, institut och näringslivet i regionen. Vi följer ständigt utvecklingen inom vårt teknikområde och delar gärna med oss av vår kunskap. 
 

innovationsprojekt inom optisk mätteknik

Många av de innovationsprojekt vi är involverade i är initierade av Adopticum och vi bidrar med vår kompetens. 

Innovationsprojekt leder till nya produkter och bidrar till att skapa tillväxt och lönsamhet och har därför ett stort strategiskt värde för våra partners. Dessa projekt är ofta inledningsvis helt eller delvis finansierade av innovationssystemet, såsom Vinnova, ProcessIT Innovations eller IUC-bolagen via olika projekt.

Adopticum arbetar nära både problemägare och produktbolag i dessa projekt. Inte sällan har vi sett samma problem hos flera företag och vi söker pengar för att kunna genomföra en förstudie. Syftet med denna är att utreda om problemet går att lösa med optisk mätteknik och utröna vad kostnaden för en sådan lösning skulle bli. 

Om förstudien visar att det är lösbart och indikerar att det går att utveckla ett system i ett prisintervall som gör det kostnadseffektivt för problemägaren, så identifierar vi en tilltänkt produktägare om inte en sådan funnits med redan i förprojektet.

Exempel Innovationsprojekt:
Non-invasive pile scanning

Adopticum har drivit en förstudie finansierat av PiiA där man samlat en grupp industriella företrädare bestående av Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå, Boliden Rönnskär samt Norra Timber Kåge såg.  Syftet med förstudien var att undersöka hur man kan designa ett system för inmätning av stora råvaruhögar genom att använda optisk mätteknik.

Exempel Innovationsprojekt:
Övervakning Av timmerbord

Adopticum tillsammans med Norra Skogsägarna Kåge Såg tittat på möjligheterna att utveckla ett optiskt system för att övervaka timmerbordet. Syftet med detta är optimera processen genom att truckföraren alltid ska veta hur mycket timmer som ligger på timmerbordet och lättare kunna planera därefter.

konsultuppdrag inom optisk mätteknik

Tekniska konsulttjänster, förstudier, prototypbyggande, konceptgenerering, utbildning & seminarier.
Vi tillhandahåller de tjänster ni behöver inom optisk mätning, optisk konstruktion och test.

Dessa uppdrag kan sträcka sig från mycket tidiga faser inom produktutveckling till färdig produkt. Ofta inleds ett uppdrag med att vi genomför en förstudie för att ta reda på med vilken typ av optisk mätteknik problemet får sin mest effektiva lösning och för att kunna få en bättre uppfattning kring komplexitet & pris på uppdraget. Efter en förstudie har vi ett "proof of concept". Detta ligger sedan till grund för utveckling av en prototyp och påföljande produktifiering. 

Vi har både den tekniska kompetens och projektledarkompetens som behövs för ett väl genomfört projekt. Det finns också ett stort antal optiska sensorer i vårt labb vilket gör att vi under utvecklingsfas ofta kan använda dessa i projektet. Detta är inte minst en stor fördel i tidiga faser, det finns inget behov av att börja investera i hårdvara innan vi vet att systemet ni avser att utveckla kommer att fungera i praktiken.  

Adopticum kan också hålla utbildningar för personal i er verksamhet om ni har ett behov av att öka er kompetens inom optisk mätteknik. Adopticums medarbetare har mycket stor erfarenhet inom de flesta områden relaterade till optisk mätning och vi är glada över att kunna dela med oss av denna kunskap.

Projektexempel: "Stick inspector"

Renholmen har en önskan om att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har
genomfört förstudiearbete inom ramarna för en innovationscheck från IUC Västerbotten för att ta
fram underlag för val av mätteknik för ett sådant system.

Under projektet utvecklades en funktionsprototyp av ett automatiskt avsyningssystem för
kontroll av strön, baserat på optisk sensorteknik.

Adopticums Optiklabb

Bild från: Structure.io
Bild från: Structure.io

Vårt optiklabb är den perfekta mötesplatsen! Här kan ni driva projekt och genomföra tester. Det är en kreativ miljö som vi byggt upp hela vår verksamhet runt och här kan ni träffa specialister och använda er av tillgänglig utrustning.

I labbet finns flera olika typer av optiska sensorer där olika optiska mättekniker kan användas. Vi har allt från den senaste 3D-sensortekniken till stereokamera från Point Grey Research, en SICK Ranger trianguleringskamera och time-of-flight kameror från olika tillverkare. 

Vi har en integrerande sfär för radiometrisk och fotometriska mätningar som finns tillgänglig för utvärdering, kalibrering eller validering av ljuskällor. Vi är också specialister på att tillämpa denna utrustning och kan bidra med vår kompetens.

Skellefteå ligger strategisk placerat på Norrlandskusten och här finns en intressant industristruktur. Umeå och Luleå universitet finns representerade på orten och vi har god kontakt med bägge organisationerna.