Förstudie & Prototypprojekt

Målet med RIO är att hjälpa små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten att ta de första stegen mot nyskapande innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.
 
Regionens små och medelstora företag har möjlighet att få stöd i form av utvecklingstid i två steg. Det första stegen utgörs av en förstudie där företag kan ansöka om upp till 120 timmars utvecklingstid för att undersöka om en idé är tekniskt genomförbar.

Det andra steget är ett prototypprojekt där företaget kan ansöka om upp till 300 timmar utvecklingstid för att ta de första stegen mot en färdig prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst.
  
Efter avslutade projekt äger företagen allt resultat från projektet och kan fortsätta arbetet mot en färdig produkt eller tjänst.

Har ert företag en idé? Hör av er idag för ett förutsättningslöst möte
 

delprojekt

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se