we know optical sensor technology
and would be proud to assist you in your next project

Regardless of application, we will help you to choose the right technical solution and develop the system. We have a broad experience from running projects together with problem owners, product owners and other specialists. Our objective is to contribute with solutions that are new and innovative and we strive to be in the forefront of technology.  

REGIONAL INNOVATION GENOM OPTISK MÄTTEKNIK

Alla små- och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten är välkomna att söka delprojekt inom ramarna för strukturfondsprojektet RIO - Regional Innovation genom Optisk mätteknik.
 
Målet med RIO är att driva delprojekt tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. I delprojekten får företaget hjälp med att genomföra förstudieprojekt kring en idé som baseras på optisk mätteknik. Om det visar sig att idén är teknisk genomförbar kan företaget gå viidare in i ett prototypprojekt där vi tillsammas arbetar mot målet att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst.
Har ni en produkt- eller tjänsteidé där optisk mätteknik har en central roll, tveka inte att kontakta oss.

Mer information om projektet och ansökningsblankett finns här.

Maria Strand
Project Manage
r

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se

 

Renholmen - Stick inspector

Renholmen är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning för såg- och vidareförädlingsindustrin. Verksamheten har haft som mål att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har bistått Renholmen i detta arbete först genom en förstudie i syfte att välja mätteknik som klarar Renholmens krav och senare i ett prototyputvecklingsprojekt. 
 

Digitalisering av råvarulager

I DARO, som står för Digitalisering av Råvarulager med Optisk mätteknik, har vi arbetat tillsammans med processindustrin för att utveckla ett system för att mäta in stora råvaruhögar med optisk mätteknik. 

I projektet har en prototyp på ett system baserat på optisk mätteknik validerats hos de processindustriella parterna.