idéverkstad

Tillsammans flyttar vi gränserna
Potentialen med optisk mätteknik är i princip obegränsad – vi befinner oss mitt i den tekniska utvecklingen. Det är inte längre tekniken som sätter gränserna utan vår egen fantasi.

För att flytta dessa gränser anordnar vi ett antal kreativa verkstäder för att tillsammans med er hitta framtidens lösningar.

Kreativa möten
Idéverkstäder skapar möjlighet för människor från olika branscher och bakgrund att träffas och utifrån sina egna erfarenheter arbeta fram nya innovativa lösningar baserade på optisk mätteknik som alla kan ha nytta av.
Genom att föra samman människor med olika erfarenheter och infallsvinklar skapar vi förutsättningar för innovativa språng och idéer som annars inte skulle ha sett dagens ljus.

Framtidens teknik
Vi börjar med en kortare presentation av teknikområdet och ger konkreta exempel på lösningar baserade på optisk mätteknik. Efter presentationen visar vi ett antal optiska sensorer och resonerar tillsammans kring vilka utmaningar de kan lösa. 
Sedan arbetar vi i blandande grupper fram ett koncept som finslipas under dagen och presenteras för de andra grupperna.
Efter dagen finns möjlighet att söka resurser från RIO för att göra en förstudie av sitt koncept.

Vill du vara med på nästa Idéverkstad eller vill du stå som arrangör? Hör av dig idag!

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se