OnlineMarina är världens första IOT baserade management system för båtar som använder sensorer på bryggan tillsammans med en mjukvarutjänst och som gagnar både marinaägare och båtägare. OnlineMarinas system syftar till att digitalisera processer samt reducera monotont arbete för att öka säkerhet, service och tillgänglighet samt lönsamhet i alla hamnar; stora som små. Gästhamnar såväl som årshamnar.
 
Sedan 2017 har OnlineMarina haft 2.650 betalande båtägare som använt sig av de 39 enheter som placerats ut på gästbryggorna på Klubbvikens havsbad i Luleå. Hamnen har ökat sina intäkter med ca 400% jämfört med tidigare år, då man hanterade bokningar samt betalningar i restaurangen på ön.
 
I Sverige finns 500 publika gästhamnar och ytterligare 1.000 års-hamnar. Totalt finns ca 700.000 fritidsbåtar, av vilka ca 350.000 nyttjas för dagsturer och övernattning.
 
OnlineMarina har tidigare använt sig av både en ultraljud-sensor samt av microradar-sensor för att detektera närvaro samt avstånd till båt, men är nu i behov av att förbättra den dynamiska övervakningen av båten. Vi avser med denna projektansökan kunna få hjälp med att välja rätt typ av sensor för vår PierEYE.