Projektledare Mikael Normark, Xore AB
Projektledare Mikael Normark, Xore AB

Xore är ett  bolag  som  utvecklar,  säljer  och  servar röntgenanalysatorer som används inom gruvindustrin. 

I  detta  projekt  vill  de  undersöka  möjligheten  att  ta  fram  en  enkel  och  kostnadseffektiv styckefallsmätare, d.v.s. en utrustning som i realtid mäter storleksfördelningen på de stenar som passerar  på  ett  transportband.  Denna  information  kommer  exempelvis  användas  för  att kvalitetssäkra krossar eller optimera malning i en kvarn.

Tillämpningarna finns inom gruvindustrin och de industrier som producerar bergkross för till exempel  bygg- och  anläggningsindustrin  och  cementindustrin.  Inom  gruvindustrin  är potentialen stor då det idag inte finns en billig och robust produkt för mätning av styckefall i kross- och malningsprocesserna.

En gruvsite kan behöva upp till 5–10 installationer av styckefallsmätare för att få en helhetsbild över processen.

Inom  bergkross för bygg- och anläggningsindustrierna är potentialen per  kund 1–2 styckefallsmätare, men det finns dock väldigt stor numerär av  tänkta kunder.  Inom denna bransch använder man företrädelsevis manuell provtagning och mätning, som tar flera dagar att få svar på. Här har realtidsmätningar möjlighet att radikalt förbättra producenternas situation och ge dem en realtidsmätning över den kvalitet de producerar. Föreslagen lösning har stor exportpotential då situationen ser liknande  ut, både när det gäller potential och brist på lösningar.