adopticum är specialister på optisk mätteknik
vi hjälper er att öka er konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer

Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster. 

Oavsett tillämpningsområde och bransch hjälper vi er att välja den bästa teknisk lösningen för er specifika applikation. Vi kan även hjälpa er att utveckla ett system som med hjälp av optisk mätteknik ökar er konkurrenskraft. 
Optisk mätteknik är ett teknikområde som ger upphov till många olika typer av lösningar. Inom industrin har man använt optisk mätteknik i många år för att effektivisera och kontrollera exempelvis kvalitet. Behovet och efterfrågan ökar inom en mängd branscher. Nya produkter har redan och kommer i ännu större utsträckning i framtiden att revolutionera vårt användande av optisk mätning. 
Exempelvis har mobiltelefoner och surfplattor idag bra kameror och tillräckligt med processorkraft för att göra avancerade beräkningar.

Nedan har vi delat upp det område inom vilket vi arbetar i ett antal delområden som vi presenterar närmare.

3d kameror

Begreppet 3D-kamera kan användas för att beskriva flera typer av kameror baserade på olika optiska mättekniker.
Det vi menar med begreppet 3D-kamera är enkelt uttryckt en kamera som i stället för färginformation i varje pixel inhämtar avståndsinformation.

Avsyning/Bildanalys

Om man kombinerar optik med modern bildbehandling kan man bland annat utföra ytkontroll, dimensionsmätningar, färgmätning, text- och mönsterigenkänning, identifiering och verifiering


 

belysningssystem

Kunskapen om hur man nyttjar ljus för att belysa, framhäva och mäta objekt är en central del i alla typer av optiska mätsystem.

optisk konstruktion

Att konstruera optiska linser och optiska system är ett arbete som kräver kvalificerad specialistkunskap. Adopticum erbjuder mycket erfaren kompetens inom området.