ADOPTICUM ÄR specialister på optisk mätteknik
Vi hjälper TILL att öka er konkurrenskraft med hjälp av optiska sensorer

Oavsett tillämpningsområde och bransch hjälper vi er med att välja teknisk lösning eller utveckla ett system. Vi driver projekt tillsammans med behovsägare, produktägare och andra specialister. Syftet är att utveckla nya och innovativa tekniska lösningar som ligger i teknikens framkant. Målet är att med vår kompetens bidra till ökad konkurrenskraft till företag verksamma i norra Sverige och ge upphov till nya produkter och tjänster.

OPTISK INNOVATIONSKRAFT

Alla små- och medelstora bolag i Norrbotten och Västerbotten är välkomna att föreslå delprojekt inom ramarna för projektet OPTIK - Optisk Innovationskraft. 

Målet med OPTIK är tillsammans med små och medelstora företag i  Norrbotten och Västerbotten utveckla morgondagens lösningar som nyttjar optisk mätteknik! 
 
Genom OPTIK får företag kostnadsfritt hjälp med att genomföra förstudieprojekt kring en idé som baseras på optisk mätteknik. Om det visar sig att idén är teknisk genomförbar kan företaget gå vidare in i ett prototypprojekt där vi tillsammans arbetar mot målet att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst.
Har ni en produkt- eller tjänsteidé där optisk mätteknik har en central roll, tveka inte att kontakta oss.

Mer information om projektet och mall för att presentera er projektidé finns här.

KONTAKT

Maria Strand
Project Manager

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se

 

FINANSIÄRER

Renholmen - Stick inspector

Renholmen är en av Europas ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning för såg- och vidareförädlingsindustrin. Verksamheten har haft som mål att utveckla ett system för detektion av defekta strön. Adopticum har bistått Renholmen i detta arbete först genom en förstudie i syfte att välja mätteknik som klarar Renholmens krav och senare i ett prototyputvecklingsprojekt. 
 

Digitalisering av råvarulager

I DARO, som står för Digitalisering av Råvarulager med Optisk mätteknik, har vi arbetat tillsammans med processindustrin för att utveckla ett system för att mäta in stora råvaruhögar med optisk mätteknik. 

I projektet har en prototyp på ett system baserat på optisk mätteknik validerats hos de processindustriella parterna.