Regional Innovation genom Optisk mätteknik

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfondsprojekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Vi ger företag stöd i form av utvecklingstid för att testa sina idéer baserade på optisk mätteknik. 

Vi arbetar aktivt med jämställdhet i alla aktiviteter. Vår ambition är att utvecklingsresurerna ska fördelas lika mellan företag som ägs av kvinnor och av män. 

Kontakt

Maria Strand
Projektledare

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se

60 minuter INSIKT

Kunskapshöjande lunchföreläsning som visar potentialen med optisk mätteknik för just ert företag.


Idéverkstad

En dag där personer från olika branscher tillsammas tänker kreativt utifrån sina egna erfarenheter.

Teknikforum

Ger bolag en unik möjlighet att lösa verkliga utmaningar hos regionens stora aktörer.


FÖrstudie- & Prototypprojekt

Få stöd i form av utvecklingstid för att testa din idé baserad på optisk mätteknik. 

delprojekt