Regional Innovation genom Optisk mätteknik

RIO, Regional Innovation genom Optisk mätteknik, är ett strukturfonds-projekt med målet att tillsammans med små och medelstora företag i Norbotten och Västerbotten utveckla innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Inom ramen för RIO har vi mycket att erbjuda näringslivet i Norrbotten och Västerbotten. 

Quick Stop

Målgruppen för Quick Stop är alla bolag i Norrbotten och Västerbotten. Vi kommer till er vid ett tillfälle då alla, eller åtminstone så många som möjligt, i personalen kan vara med. Kanske i samband med lunch, så att det inte behöver kosta så mycket i form av minskad produktion.

Vi berättar om optisk mätteknik, vart tekniken står idag och vad som kommer vara möjligt inom kort. Med oss har vi ett antal optiska sensorer som är lätta att använda och se möjligheterna med.

Tanken är att alla ska ges möjlighet att kunna delta. Nästa stora produkt eller idé om hur ni ska kunna effektivisera er produktion finns mest troligt bland er personal.

Kontakta oss idag så bokar vi in en Quick Stop!
 

Teknikforum

Detta är ett arbetssätt vi testat ut och som fungerar mycket bra! Värden för ett Teknikforum är ett stort bolag, kanske ett pappersbruk, ett gruvbolag eller någon annan typ av verksamhet som har utmaningar som med stor sannolikhet går att lösa med optisk mätteknik.

Detta bolag får inventera sina behov, det kan vara i ett speciellt process-avsnitt eller på hela anläggningen. När detta är gjort bjuder projektet in små och medelstora företag med spetskompetens inom optisk mätteknik till en dag hos bolaget. Vi går igenom de utmaningar man hittat, tittar på hur det ser ut och bryter i potentiella lösningar. Deltagarna ser ofta möjligheter till att lösa en eller flera av utmaningarna. De kanske har produkter som med mindre ändringar kan fungera, eller de väljer att utveckla helt nya lösningar.

Kontakta oss idag om du vill hålla ett Teknikforum på ert bolag, eller om du är en underleverantör som vill bistå med din kompetens.
 

Idéverkstad

Detta är ett koncept som utvecklats av Region Västerbotten. Genom att sätta vår prägel på eventet har vi lyckats skapa Idéverkstäder där personer från olika branscher kommer samman och tänker kreativt utifrån sina egna erfarenheter.

Vi inleder alltid med en rundvandring då vi visar upp olika typer av optisk mätteknik och sedan finns en process för hur man tillsammans i grupp spånar på idéer runt vad tekniken kan användas till. Man enas om en idé som man finslipar på under dagen och sedan presenterar för de andra grupperna.

Adopticum har både tillsammans med Region Västerbotten och i egen regi bedrivit ett antal Idéverkstäder och har mycket goda erfarenheter från detta arbete.

Vill du vara med på nästa Idéverkstad eller vill du stå som arrangör? Hör av dig idag!

Delprojekt

Målet med RIO är att driva delprojekt tillsammans med små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. I dessa delprojekt får företaget hjälp med att genomföra en förstudie runt en idé som baseras på optisk mätteknik. Om det visar sig att idén är teknisk genomförbar kan företaget gå vidare in i ett prototypprojekt där vi arbetar mot målet att ta fram en första prototyp och i förlängningen en ny innovativ produkt eller tjänst. 

Har ert företag en idé? Hör av er idag för ett förutsättningslöst möte.
 

BEVILJADE DELPROJEKT

OnlineMarina är världens första IOT baserade management system för båtar som använder sensorer på bryggan tillsammans med en mjukvarutjänst och som gagnar både marinaägare och båtägare. OnlineMarinas system syftar till att digitalisera processer samt reducera monotont arbete för att öka säkerhet, service och tillgänglighet samt lönsamhet i alla hamnar; stora som små. Gästhamnar såväl som årshamnar.
 
Sedan 2017 har OnlineMarina haft 2.650 betalande båtägare som använt sig av de 39 enheter som placerats ut på gästbryggorna på Klubbvikens havsbad i Luleå. Hamnen har ökat sina intäkter med ca 400% jämfört med tidigare år, då man hanterade bokningar samt betalningar i restaurangen på ön.
 
I Sverige finns 500 publika gästhamnar och ytterligare 1.000 års-hamnar. Totalt finns ca 700.000 fritidsbåtar, av vilka ca 350.000 nyttjas för dagsturer och övernattning.
 
OnlineMarina har tidigare använt sig av både en ultraljud-sensor samt av microradar-sensor för att detektera närvaro samt avstånd till båt, men är nu i behov av att förbättra den dynamiska övervakningen av båten. Vi avser med denna projektansökan kunna få hjälp med att välja rätt typ av sensor för vår PierEYE.

KONTAKT

Maria Strand
Project Manager

Direkt/Mobil: 070-681 5 701
maria.strand(a)adopticum.se
 

SÖK DELPROJEKT

 

MER OM PROJEKTET