Behöver ni verifiera måtten på ert inkommande material?

Att kunna verifiera mått på inkommande material är viktigt för verksamheter inom en mängd olika branscher för att säkerställa att vidare bearbetning är möjlig. Det kan röra sig om kontroll av absoluta mått men också form, dimensioner, ytavvikelser och likande.

Adopticum har i sin dialog med regionens företag sett att många verksamheter idag saknar ett billigt och lättanvänt system för ankomstkontroll av material.

Adopticum har därför startat ett projekt med syfte att kartlägga hur behovsbilden ser ut och syftet är att tillsammans med regionens bolag kunna utveckla en lösning.

Har ert företag behov av att verifiera kvaliteten på inkommande material? Hör av er till oss på Adopticum så kan ni delta i kravställningen av ett sådant system.

Projektet finansieras av ProcessIT Innovations, en centrumbildning beläget på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. ProcessIT fungerar som ett samverkanscentrum för forskning och innovation i norra Sverige och arbetar för att ta fram nya tekniska lösningar med utgångspunkt i basindustrins behov.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter