Photon Sports tar in 8,5 MSEK och laddar för skandinavisk lansering

Photon Sports, med tidigare Adopticum-kollegan Jonas Sjöberg som grundare och VD, tar in 8,5 MSEK och satsar på en skandinavisk lansering.

Bolaget utvecklar en produkt med vilken snabbhet, reaktionstid, riktningsförändringar, spänst och explosivitet kan mätas. Initialt är målgruppen fotbollsklubbar med dess ledare och spelare.

I maj 2020 blev Photon Sports en del av inkubatorn Unboxx och Hanna Marklund engagerades som styrelseledamot i verksamheten. Hennes roll var varit bland annat att bidra med kunskap om hur fotbollsspelare och tränare resonerar och bidra i produktutvecklingen. Hon har också kunnat nyttja sitt breda nätverk för att få feedback på produkten.

Adopticum har också bistått Jonas med utvecklingsprojekt och kompetens bland annat inom ramen för strukturfondsprojektet RIO.

"Det vi har hjälpt Jonas med är framförallt att ta ytterligare ett steg i Photon Sports teknikutveckling mot en färdig prototyp. Det har vi gjort genom att erbjuda Jonas kostnadsfri produktutveckling inom optisk mätteknik." berättar Åsa Almström, projektledare på Adopticum.

Mer om produkten och hur Skellefteås innovationssystem och Adopticum varit behjälpliga kan du se i filmen nedan.

​​​​​​​

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter