Jämställdhet i fokus

I veckan har vi haft nöjet att delta vid två jämställdhetsevent; Jämställdhet, makt och möjligheter! som arrangerades av Länsstyrelsen och Jämställdhetskultur som konkurrensfördel som arrangerades av projektet Gender Contact Point. Två välarrangerade förmiddagar fulla av inspiration!
 
På Adopticum har vi jämställdhet högt på agendan och vi strävar alltid efter att integrera dessa aspekter i alla våra projekt. Vi ser att affärsnyttan på de lösningar som utvecklas blir mycket större när andra aspekter än bara de tekniska inkluderas i utvecklingsprocessen. Det kan ibland vara svårt att arbeta med dessa frågor i korta tekniskt fokuserade projekt, men vi har fått väldigt bra feedback från de företag som vi arbetat med. Företagen ser positivt på att vi är pådrivande när det gälle att inkludera jämställdhetsaspekter i utvecklingsarbetet.
 
”Deras påminnelser har varit positiva, vi tvingas tänka konkret.”
 
Vi är väldigt stolta över att vårt jämställdhetsarbete tillsammans med regionens företag har resulterat i konkreta förändringar ute hos företagen. Både i form av medvetna tester av nya produkter och tjänster och jämställda referensgrupper och styrelser. Genom att arbeta strukturerat med dessa frågor har vi inte bara kunnat förändra vår egen organisation och arbetssätt utan även fått vara med och påverka företag runt omkring oss.
 
För oss är det inte en fråga om vi ska arbeta med dessa frågor tillsammans med våra kunder utan hur.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter