Inspiration; optisk mätteknik och satellitdata i den skogliga värdekedjan

Denna film ha producerats som del i Interregprojektet OMIS som riktar sig till aktörer som arbetar i den skogliga värdekedjan. Men det är lika aktuell oavsätt vilken bransch du är verksam inom.

Adopticums tekniska expert Greger Burman berättar mer om optisk mätteknik och Vasa Universitets Ilona Söchting om satellitdata.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter