AI + Optisk Mätteknik = Sant

Den 10 december arrangerade Adopticum tillsammans med Region Västerbotten och AI Sweden ett event kring optisk mätteknik och AI. Ett välbesökt event med deltagare både på plats på TGN i Skellefteå och digitalt.

Eventet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik.

Optiska mätsystem generera ofta stora datamängder och det finns stor potential att applicera AI på dessa som del i utvecklingen av en lösning. Att öka innovationstakten inom AI-tillämpningar är viktigt för den regionala konkurrenskraften, projektet ska därför arbeta speciellt för att höja kunskapenom AI samt identifiera lösningar hos SMF där optisk mätteknik och AI lämpar sig väl att använda i den specifika lösningen.

Under eventet berättade Thomas Kvist, som arbetar med projektet RegAI på Region Västerbotten, om vad AI är och vad en bör tänka på innan en börjar arbeta med tekniken. Mycket matnyttigt för de företag som ser AI som nästa steg i utvecklingen. 

Jörgen Olofsson, som arbetar som Chief Innovation Officer på COS Systems, gav oss efter det en introduktion till bildanalys med hjälp av neurala nätverk. De som deltog vid eventet fick en spännande uppgift av Jörgen att titta på under julen, ni hittar den här.

Om ni har funderingar kring hur AI skulle kunna appliceras hos er tveka inte att höra av er till oss på Adopticum, RegAI eller AI Sweden.
 
Tack alla som deltog!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter