Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021

Under hösten fick vi möjlighet att delta i arbetet med Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 skriven på uppdrag av projektet Future Cleantech Solutions.

Vi fick tillsammans med företag som Rototilt och Algoryx berätta om varför vi prioriterar att arbeta med jämställdhet och vilka våra styrkor och utmaningar är. 

”Vi försöker arbeta med frågorna på alla nivåer i organisationen och med att alla ska känna ägarskap för frågan. Det är inte någon annan som ska ”fixa” jämställdhet.

Det är också viktigt att det är en del av det löpande arbetet, inte ett parallellt spår, och att det finns avsatt tid för att arbeta med frågorna och för uppföljning.” - 
Åsa Almström

Vårt jämställdhetsarbete sker dels internt, men också externt tillsammans med de företag som vi arbetar med. Det är viktigt för oss att möta företagen på den nivå de befinner sig och att inte komma med pekpinnar, utan istället föra dialog. Vi är ödmjuka inför att vi inte vet allt och att företagen vi arbetar med har mycket att lära oss.

Läs mer och ladda ner rapporten Jämställdhetsläget inom Kvarkens Cleantechföretag 2021 här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter