Region Västerbotten ger fint pris till Adopticum och projektet OPTIK

I kategorien ”En nytänkande och smart region” har Regio Stars Västerbotten valt att fokusera på projekt som bidrar till kapacitet för samverkan och samhandling, digitalisering och nya lösningar samt utveckling av innovationer. Nu står det klart att Adopticum med det aktuella projektet OPTIK är utsedda till vinnare. Ett projekt som hjälper små- och mellanstora företag i Västerbotten och Norrbotten i alla steg; från att formulera sin idé till att välja kameror eller sensorer till att utveckla programvara.
 
- Det känns fantastiskt kul att OPTIK uppmärksammas! Vi jobbar med många fina bolag i OPTIK. Det är de som möjliggör projektet och att vi vinner denna utmärkelse. Förhoppningsvis gör utmärkelsen att projektet och företagen får lite extra uppmärksamhet och att vi når ut till företag vi annars inte skulle ha nått, berättar en nöjd Kenth Johansson, VD på Adopticum.
 
OPTIK ger fantastiska möjligheter till alla regionens bolag. Projektet ger konkret stöd i form av kostnadsfria utvecklingstimmar till företag som har en innovativ idé på en lösning som innefattar optisk mätteknik. Det kan vara allt från att identifiera is på vindkraftverkens vingar till att mäta temperaturen på ostmassa. Det som är gemensamt för alla lösningar som vi arbetar med är att de använder optisk mätteknik på nya, innovativa sätt.  
 - Självklart äger företagen allt resultat och vår roll är hjälpa dem minimera den tekniska risken och ta de första stegen mot nya innovativa lösningar, förklarar Åsa Almström, teknisk projektledare på Adopticum och lägger till:

- Vi arbetar med företag i alla branscher och det krävs ingen teknisk förkunskap för att få stöd från OPTIK. Alla företag och idéer är välkomna.
 
Varför vann just ni detta pris?
- Vi bedriver ett projekt som skiljer sig från mängden, säger Kenth Johansson och fortsätter;

- OPTIK har fokus på tekniken men vi inkluderar arbete med jämställdhet, jämlikhet och miljö på ett naturligt och för företagen värdeskapande sätt. Exempelvis har vi inom OPTIK utvecklat ett arbetssätt vi kallar för ”Mobila Satellitkontor” som vi sätter upp i samverkan med näringslivskontoren, främst i inlandskommunerna. Konceptet har visat sig fungera utmärkt. Vi arbetar också konsekvent och tålmodigt med jämställhet, där ett av våra mål är att 50 procent av de företag vi jobbar med ska ha minst en kvinna med bland ägarna. Ett väldigt ambitiöst mål då endast ca 25 procent av företagen i norra Sverige ägs av kvinnor, men som vi ser att vi inte bara kommer att nå utan även överskrida.
 
Vad gör OPTIK till ett viktigt projekt enligt dig? 
- Det råder inga tvivel; optisk mätteknik kommer att vara med och forma vår framtid. Vår ambition är att företagen i norra Sverige ska bli ledande på att nyttja tekniken till att bygga framtidens lösningar. På så sätt kan vi positionera oss som föregångare i omställningen mot ett hållbart samhälle, säger Kenth Johansson avslutningsvis.
 
Juryns motivering för priset lyder: 

”För att ha visat goda konkreta resultat i stora delar av länet, med ambitiös integrering av hållbarhet och jämställdhet. OPTIK tillgängliggör på ett utmärkt sätt spjutspetsteknik som utvecklar innovationer i Västerbottens företag, så att vi kan växa som en nytänkande och smart region.”

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter