Ny uppfinning gör vindkraftverken mer effektiva

"Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent sedan tidigare, det var faktiskt svårt att greppa." - säger Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia.
"Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent sedan tidigare, det var faktiskt svårt att greppa." - säger Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia.

El- och kraftfrågan är högt prioriterad runt om i världen och nya innovativa lösningar behövs. Anläggning av nya vindkraftverk är en ständigt aktuell fråga, men hur kan vi maximera effekten av de redan befintliga anläggningarna?

Johan Casselgren, CTO på Pileus Scandinavia arbetar med en ny innovativ lösning för att upptäcka snö och is på vindkraftverkens blad. Just nu bedrivs ett OPTIK-projekt tillsammans med Adopticum med fantastiska resultat. Johan Casselgren berättar mer:

Hur startade Pileus?

- Jag har forskat inom snö och is på LTU under nästan 20 år, och för ca 3 år sedan undersökte vi effektiviteten hos avisningssystemen för snö och is på vindkraftverk, tack vare en optisk lösning som detekterar – upptäcker – snö och is på bladen. Då insåg vi att den detektionsmetod som vi utvecklat kunde vara intressant för vindkraftbranschen.

För att veta om det fanns en efterfrågan arbetade vi med LTU Business som genomförde en marknadsanalys, vilken faktiskt ledde till att vi snabbt fick förfrågan om att sälja mätsystem till ett av vindkraftsföretagen. Via olika tester och automationslösningar kunde vi se att våra idéer kunde ha en god, stor påverkan på elproduktion från vindkraftverken under vintern och också göra så att det enklare att upptäcka risk för iskast vilket kan orsaka stor skada på människor och djur.

Isen och snön ändrar aerodynamiken på bladen och gör att de inte fungerar som de ska. Något som är till besvär för elkraftbolagen som säljer el idag - som produceras imorgon. Därför är det viktigt att även kunna  prognosticera, vilket vi kan, förklarar Johan Casselgren som är en av fyra anställda inom Pileus, och säger fortsättningsvis om konkurrensen:

- Det finns konkurrenter men vi ser inte att de har samma kunskap som oss, något som utmärker vår lösning är att vi även kan mäta när is och snö är borta från bladen och produktionen kan ske som vanligt igen. Detta kan vara svårt att se eller mäta och det kan ibland leda till att produktionen stoppas i onödan. 

Vad är det bästa och viktigaste med er uppfinning?
- Jag skulle säga att det är att vår lösning gör att det går att vara mer effektiv, att kunna kräma ut mer el av befintliga verk. Det är hållbarhet för oss. Det, och att vår lösning kan fästas även på befintliga verk, det vill säga inte bara vid produktionen av nya verk. Det innebär att vi kan få till en stor förändring snabbt, säger Johan Casselgren.

Vad är det bästa med att arbeta tillsammans med Adopticum och projektet OPTIK?
- Jag känner till Adopticum sedan tidigare, och vet att där finns stor kunskap, nyfikenhet och vi är intresserade av mätprocesser, förklarar Johan Casselgren och fortsätter: 

-När detta projekt dök upp var det helt rätt för oss, och det stora är att vi nu får hjälp att testa att våra automationstester stämmer – vilket är oerhört viktigt för att kunna validera vår lösning. Att idéer föder idéer, att de kan väldigt mycket och man behöver inte förklara så mycket. Den kreativa processen är fin och de är behagliga att jobba med. 

Maria Strand vVD på Adopticum är också väldigt nöjd med samarbetet och lägger till:
 
- Det har varit fantastiskt intressant att få möjligheten att arbeta med Johan och Pileus i ett projekt som ligger så långt i teknikens framkant och har möjlighet att leda till så stora positiva miljöeffekter. Vi tror verkligen att det här är en lösning som har potential att nå ut på en internationell marknad och bidra till den gröna omställningen. 

Johan Casselgren och Pileus ville se att lösningarna fungerade och kunde verifieras:
 
- Sedan var det förstås helt otroligt att upptäcka att vår lösning gör att 96 procent is och snö kan detekteras mot tidigare lösningar som visat på två procent, det var faktiskt svårt att greppa.

Ja , det är fantastiska siffror!  Vad innebär det att ni under perioden oktober till mars kan upptäcka snö och is till 96%?
- Att elproducenterna får helt ny kunskap och kan planera mycket mer effektivt. Vi testar idag på 10 vindkraftverk i Sverige och Norge och arbetar nu med att dubbla detta till nästa år. Vi vill gärna testa i olika områden och med lite olika förutsättningar och har glädjande nog många intressenter som vi jobbar med för fullt. Vi vet att det kan finnas behov i olika delar av Europa, men också USA och Kanada bland annat, berättar en förväntansfull Johan Casselgren.
 
Maria Strand – hur går dina tankar gällande samarbetet med Pileus, inom projektet OPTIK?

- Att få arbeta med ett företag som Pileus som är så långt framme inom sitt fält är fantastiskt roligt. Vi har nog lärt oss lika mycket som de har i det här  projektet! 

Det är en fantastisk lösning med enorm potential som vi är glada att få ha bidragit till, det som gjort projektet så framgångsrikt är deras kompetens och nyfikenhet samt deras fantastiska engagemang.

Det är fint att höra att Pileus tycker att projektet har skapat konkret värde för dem och hjälpt dem framåt. Det är just det vi vill göra – hjälpa företag att utvärdera och testa sina idéer baserade på optisk mätteknik och börja ta de första stegen mot nya innovativa lösningar, säger Maria Strand avslutningsvis.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter