Teknikforum hos Boliden Rönnskär

Foto: Niclas Tidström, IUC Norr
Foto: Niclas Tidström, IUC Norr

Den 18 oktober arrangerade Adopticum ett Teknikforum hos Boliden Rönnskär i Skellefteå.

Boliden stod som värd för dagen och välkomnade de inbjudna företagen ABB Process Industries, BI Nordic, Data Ductus, Optimation Advanced Measurements, PASKE, ProcessIT och Swerim. 

Teknikforumet är en del av en serie event som genomförs  hos processindustrin i Norrbotten och Västerbotten.

Teknikforumet arrangerads inom ramen för projekten KOM - Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik och RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik. Projekten har som mål att öka kunskapen om optisk mätteknik och tillsammans med små och medelstora företag utveckla nya innovativa produkter och tjänster baserade på optisk mätteknik. 
 
Inför dagen hade Boliden identifierat ett antal produktionsavsnitt där de vill se förbättringar och effektiviseringar. Målet med dagen var att tillsammans med de inbjudna företagen hitta lösningar på de förbättringsområden som identifierats.  

Personal från Boliden anordnade en rundvandring i produktion för att visa på de avsnitt där de ser möjlighet för installationer baserade på optisk mätteknik. Efter rundvandringen samlades alla parter för ett idégenererade forum där ett antal konkreta applikationsområden identifierades. Boliden och de deltagande företagen kommer att ha fortsatt kontakt och arbeta för att driva dessa lösningar vidare. 

Teknikforum ger större behovsägare och företag som har kompetens och erfarenhet inom optisk mätteknik möjlighet att mötas för att tillsammans hitta lösningar på de faktiska behov som finns inom industrin.

De företag som deltar har sedan möjlighet att söka stöd inom ramen för KOM och RIO i form av utvecklingsprojekt för att arbeta vidare med de lösningar som identifierats under dagen. Läs mer om detta här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter