Upphandling extern utvärderare

Adopticum upphandlar extern utvärderare som ska följa strukturfondsprojektet OPTIK - Optisk Innovationskraft. 

Utvärderingsarbetet ska omfatta projektets hela arbete.

Anbudet ska vara Adopticum tillhanda 2023-05-31. För sent inkommit anbud, eller anbud inkommit på annat sätt än vad som föreskrivits i upphandlingsdokumentet, kommer inte att prövas. 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter